As TICs dentro da nosa sociedade

Dende que comecei esta carreira de Pedagoxía, sempre oín falar daquelas persoas que sofren algunha necesidade educativa especial, tratamos este tipo de temas en diferentes materias. Sen embargo onte acudín a unha reunión que realizaba o concello de Vilalba sobre que elementos se podían incorporar para introducir a nenos e incluso maiores dentro da tecnoloxía. Isto realizouse na praza do pobo onde se podían reunir calquera suxeito que quixera estar informado, ademais das familias e interesados.

Con isto o que realicei ao chegar a casa foi unha búsqueda sobre que tipo de xogos existían para eles. Teño que destacar que me apareceron moitas páxinas web de diferentes asociacións, sen embargo fixeime en unhas que tiñan unha serie de xogos que me chamaron a atención.

O primeiro que menciono o mellor vos sona, xa que en moitos colexios ou institutos traballan con el. Recibe o nome de proxecto AZAHAR, este está formado por un conxunto de 10 aplicacións que dende o ordenador e o teléfono móbil axudan a mellorar a autonomía das persoas de autismo e outras discapacidades intelectuais.

 Ademais, a través de pictogramas, sonidos, e imaxes que son personalizables e permite utilizar tamén fotos ao neno e aos seus familiares así como as súas voces.

O proxecto APRENDER, o cal vai dirixido aos alumnos con dificultades de aprendizaxes de calquera que sexa a súa orixe. As aplicacións están deseñadas para atender as demandas de nenos que presenten algún tipo de discapacidade. O obxectivo é que aporta a pais e profesores unha axuda extra para a súa formación persoal, así como para comezar a introducilas nas novas tecnoloxías de comunicación.

O proxecto ALBOR: acceso libre de barreiras e ordenadores. Este proxecto aparece coa necesidade dos usuarios e profesionais da ensinanza de encontrar a búsqueda e o uso de técnicas de acceso ao ordenador de persoas con calquera tipo de enfermidade. Destaca porque contén unha multitude de recursos como un asistente de ordenadore para persoas con baixa visión. Esta recibe o nome de KNFB Reader.

Encontrei xogos como a DYSEGGXIA, o cal está dirixido a nenos con dislexia. Este axudaralles a avanzar nas súas dificultades coa lectura e a escritura a través de diversos xogos que ten. Os xogos foron deseñados analizando os errores que cometían nenos reais. Neles fixáronse para a súa construción na inserción, omisión, sustitución, separación de palabras e derivación.

Ademais de existir este tipo de xogos, encontrei outros nos que aparecen debuxos animados como os seguintes:

 • A  vaca Connie: dentro deste sitio web, hai xogos e contos para fortalecer e exercitar a memoria visual e tamén a comprensión lectora de diversos nenos e nenas. Nel poderemos ver que existe música, sonidos, e relatos ou contos. Ademais, poden elixir entre as adiviñanzas, rompecabezas,....
 • Lucas e o Caso do Cadrado Roubado: deseñouse grazas a fundación Orange e a Fundación Síndrome de Down de Madrid, para nenos con discapacidades intelectuais. Trata sobre unha aventura gráfica na que hai que ir avanzando en escenarios, neles aparecen diversas cidades onde terán que resolver certos enigmas.

Pero non só existen xogos para os mais cativos, senón que tamén temos dous exemplos dos moitos que existen, os cales son:

 • Guías útiles para docentes que traballan con alumnos con NEE: son guías para os profesores que traballan con alumnos con NEE. Teñen temas variados, os cales tratan diferentes tipos de discapacidades e dificultades de aprendizaxe. Pódense descargar gratuitamente.
 • Guía para persoas con TEA: son guías con recursos TIC para persoas con TEA. Trátase sobre unha recreación dunha aula equipada para a ensinanza e o apoio educativo de alumnos.

Que vos parecen este tipo de axudas tecnolóxicas??? Coñecíades a algún??

 

Referencias bibliográficas:

Chaval.es en la RED (s.f.). Aplicaciones para niños con Necesidades Educativas Especiales. [Consultado o 23/05/2017]. Recuperado en http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales

Tiching (2014). 15 recursos educativos para Necesidades Educativas Especiales. [Blog educativo e TIC]. Recuperado de http://blog.tiching.com/15-recursos-educativos-para-necesidades-educativas-especiales/

Soledad Aguilera, C. (2012). Juegos online para niñ@s con necesidades educativas especiales. [Publicación de Ayudatec]. Recuperado de https://ayudatec.cl/2012/08/15/juegos-online-para-nins-con-necesidades-educativas-especiales/

Comentarios

 • Tania

  Hola Milagros, acabas de realizar un resumo das moitas aplicacións e xogos existentes no mercado para persoas con NEE. No tocante a pregunta que plantexas debo decir que, este tipo de xogos son moi interesantes para os distintos colectivos ós que van dirixidos. Isto débese a que dunha maneira divertida, e adaptada ás súas necesidades, logran realizar aprendizaxes significativas e de utilidade para a súa vida. 

  No relativo a segunda pregunta que plantexas, debo indicar que, non coñecía ningún destes xogos dos que falaches na túa publicación. Sen embargo, durante o meu Prácticum I coñecín "Educanave: Recursos Educativos y Digitales", unha páxina web con múltitude de xogos de distintos niveis educativos que era empregada con frecuencia no centro no que estaba a realizar as prácticas. 

 • Bianca

  Hola Mila!

  Antes de leer tu entrada, no era consciente de ninguna de estas iniciativas, por lo que me parece muy enriquecedor que decidieras compartirlo con nosotros, pues nos muestra las posibilidades que podemos aprovechar de las TICs en ámbitos muy diversos, antendiendo así a necesidades de todo tipo. 

  Algo que me gustaría destacar positivamente sobre estas iniciativas es su carácter lúdico y motivador; lo que provoca que los alumnos aprendan casi sin ser conscientes de ello. En este sentido, aunque previamente habría que analizar detenidamente cada una de los proyectos que nos comentas; coincido con Toro (2013, p. 1) cuando afirma que "el juego es una herramienta que posibilita el aprendizaje del niño con discapacidad ya que parte de su propia experiencia, implica placer, espontaneidad, motivación, participación, comunicación, conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo que le rodea". 

  Referencias Bibliográficas

  Toro, V. (2013). El juego con herramienta educativa del educador social en actividades de animación sociocultural y de ocio y tiempo libre con niños con discapacidad. Revista de Educación Social, 16, 1-13. 

 • Daniel López

  La presencia de las TIC en la sociedad es incuestionable. Su uso abarca una gran cantidad de aplicaciones como las que nos ofreces en esta publicación. Yo no conocía ninguno de estos juegos, lo que si tenía seguro es la capacidad de las nuevas tecnologías para potenciar y desarrollar nuestras capacidades cognitivas. 

  Si algo tengo que destacar es que, como bien nos allegas,  hay guías tanto para niños con diversidad funcional  como para las familias y profesionales que tratan con ellos; por lo tanto su eficacia será aún mayor.

  Considero que emplear las TIC con personas con NEE es una apuesta por su futuro y su integración en el gran mundo de las nuevas tecnologías, es decir, permite reducir la brecha digital.