Diferenzas entre Jclic e Squeak

Jclic o igual que Squeak é un programa informático que permite realizar procesos de aprendizaxe para utilizar nas tarefas educativas dentro e fora dos centros escolares.

Pero entre Jclic e Squeak existen unha serie de diferenzas.

No seguinte cadro especifico  as principais diferenzas:

Jclic

Squeak

Pretende que o alumno memorice e experimente conceptos.

Pretende que o alumno experimente conceptos.

Os proxectos educativos son creados por o profesor.

Os proxectos educativos son creados por o propio alumno.

Relaciónanse e trabállanse datos.

Trabállanse conceptos.

Practica e exercitación de aprendizaxes.

Simulacións para acercarse dunha forma máis real o aprendizaxe.

 

Comentarios