Competencias do pedagogo

Facendo referencia a clase expositiva desta semana, destacar que me pareciu moi interesante xa que se nos acercou alguns dos ámbitos nosque podemos desenver  as pedagogas/os dende experiencias persoais. Viñeron contarnos as súas experiencias Lola (orientadora no IES Antonio Fraguas, Santiago de Compostela), Silvia (diseñadora de materiais didácticos, xogos...) e Raisa (traballa no centro de menores Príncipe Felipe, Pontevedra).

Da experiencia de Lola destacar a importancia que lle da ela o contexto, xa que non traballa solo cara o centro senón que traballa coas distintas entidades do barrio. É decir, hai unha rede de traballo comunitario (lévanse a cabo xuntazas de barrio unha vez ao mes para resolver os problemas que sexan detectados); utilizan a tecnoloxía para compartir archivos ou avisos para as reunións, así como para poder empregar material que se atope na rede.

Silvia, resalta seis aspectos que son: a búsqueda de información, selección da información (análise crítico desta), organización da información, saber compartir a información e saber transformar ou construir a información. Ademais, destaca aimportancia de saber organizar o tempo do que sipoñemos para a realización da tarefa a desenvolver, ela para isto emprega un programa.

Para rematar, Risa emprega as tecnoloxía para explicar aspectos de algunha materia ou realizar algunha actividade pero de forma moi escasa; esto débese a que nos centros de menores hai moi poucos recursos TIC ademias de que dentro do centro está prohibido a utilización dos móbiles. Destaca que o mellor sería interesante cambiar esta norma xa que as rapazas ou rapaces que se encontran en réxime de internos apenas se poden comunicar coas familias ou amigas/os, solo o poderían facer en momentos que saia do centro ou unha vez a semana.