As competencias dixitais

As competencias dixitais, coñecidas en inglés como "e-skills" son empleadas no que hoxe en día se coñece como a  sociedade do conocimento. Enténdese, según a Wikipedia, como: "a capacidade de poñer en práctica, en diversos contextos e situacións, coñecementos, habilidades e actitudes á hora de acceder á información, construír con ela coñecementos propios, expresala e difundila producindo documentos persoais e empregala eticamente, utilizando para iso medios dixitais".

A tecnoloxía, nun periodo máis breve do que anteriormente alguen podría pensar pasou de ser unha gran novidade a ser algo imprescindible no noso día a día. Por iso vemos a necesidade de incorporar estas competencias dixitais para que as novas xeracións se adapten dende o primeiro momento e para que aquelas persoas que viron a aparición destas novas tecnoloxías como algo confuso ou dificil de manexar. 

A pesar de ver esta necesdiade, as disitnas competencias dixitais tamén aportan beneficios que se ven dentro dos seguintes ámbitos: comunicación e colaboración, cración de contido dixital, seguridade, resolución de problemas e información e alfabetizaciñón informacional. Isto coñécese tamén coma DIGCOMP.