DOKEOS: plataforma de aprendizaxe

Esta nova entrada estará adicada a profundizar nun novo termo aprendido neste curso baixo a materia Tecnoloxía Educativa o cal chamou a miña atención por ser unha vez máis, algo descoñecido ata o momento.

Falo da plataforma de e-learning: DOKEOS

DOKEOS é un sistema de aprendizaxe virtual baseado na web, técnicamente coñecido como un LMS (Learning Management System) ou CMS (Content Management System) ou PLE (Persoal Learning Environment) onde os administradores poden incorporar contidos formativos para que o estudante poida aprender da maneira máis sinxela e amena posible calquera tipo de asignatura.  

Así, Dokeos permite deseñar, elaborar e implementar unha plataforma educativa que esté disponible as 24 horas do día con tódolos recursos necesarios para desempeñar cursos, xestionar, administrar así como avaliar de forma automatizada as leccións educativas.

 

Entón DOKEOS pode ser usado como:

-          Entorno de e-learning

-          Sistema de xestión para a aprendizaxe (LMS)

-          Sistema de xestión de contidos (CMS).

É software libre e está baixo a licencia GNU GPL (Licencia Pública General) e o desenvolvemento é internacional e colaborativo.

Pero isto non quere que só se poida empregar DOKEOS para o ámbito educativo en centros de estudo ou colexios, senón que calquera persoa que queira transferir coñecemento ós demais pode utilizalo. Falamos aquí de empresas ou entidades públicas ou privadas en ambos casos para a formación dos seus empregados así como para realizar cursos de formación sen a necesidade dunha persoa que lla ofreza.

Sen dúbida a característica máis destacada de dokeos é que é unha plataforma baseada na web e, polo tanto, convértese nunha ferramenta auténticamente flexible, pois os usuarios desta teñen a posibilidade de conectarse a ela dende prácticamente calquera lugar e momento do día.

Ademais mostra unha grande posibilidade pedagóxica que ofrece ó dar a oportunidade de compartir, organizar e discutir a información á vez que presenta posibilidades variadas de comunicación e permite traballar con múltiples aplicación (word, power point, excel).

Pero non todo ían ser vantaxes, senón que tamén revela inconvintes, pois que a aprendizaxe estea totalmente centrada no estudante en mans do alumno/a, supón a soidade na aprendizaxe e que a vontade de aprender se poida ver interrompida senón existe un axente motivador, neste caso, o profesor/a.

Particularmente coido que, ditos inconvintes prácticamente son inapreciables pois as numerosas ventaxas que ofrece este tipo de plataforma de aprendizaxe fan que se converte nun ferramenta eficaz e de grande utilidade para o estudante tomando como base as enormes posibilidades que nos ofrece a web. 

A continuación apoiome nesta imaxe para dar conta dalguhas das principais características do concepto:

DOKEOS: algunhas características da plataforma

 

 FONTES EMPREGADAS:

http://dokeosweb.com/caracterisiticas-de-dokeos.html

http://dokeosweb.com/inicio/37-presentacion/53-que-es-dokeos.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Dokeos#Objetivos

http://adolfoagundez.metawiki.com/cap3