Fake News

Na pasada clase interactiva estivemos falando das "Fake News", noticias falsas, e de como nos engañan facendonos creer que son verdad se non buscamos información sobre o contido do que nos informan.

Si coñecía a existencia destas noticias falsas pero non o término "fake news" co que se fico referencia na clase. Ademais, considero que fun enganada moitas veces por noticias de este tipo xa que non facía nada por contrastar información deixandome guiar polo sentimento de que non me están mentindo. Por outra parte, este término púxose de moda nas elecións de Etados Unidos con Trump. 

"Las fake news son un producto pseudo periodístico difundido a través deportales de noticias, prensa escrita, radio,televisión yredes sociales cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño. Se emiten con la intención de inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. Tienen relación con lapropaganda y la posverdad."

Que é a posverdad?

 Según Arturo Torrres defínese como un conxunto cultural e histórico no que a contrastación empírica e a búsqueda de obxectividade son menos relevantes que a creencia en sí mesma e as emocións que xera a hora de crear corrientes de opinión pública.

A posverdade supón un emborramento da fronteira entre a verdade e a mentira, e crea unha terceira categoría distinta aos dos anteriores. Unha na que o feito, ficticio ou non, é aceptado de antemán polo simple feito de encaixar cos nosos esquemas mentais.

En conclusión, cada vez empreganse máis medios para enganarnos e levarnos o erro así como manipular as nosas propias decisións.

Deixovos aquí un video que me pareciu interesante para despexar as dudas sobre as "fake news".

Referencias bibliográficas:

Fake News. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news

Posverdad. Recuperado de: https://psicologiaymente.net/social/posverdad