Red Social VS Campus Virtual

Na expositiva da semana pasada tratamos en pequenos grupos as diferenzas e as similitiudes no uso da Red Social Stellae e o Campus Virtual.

Algunhas das diferenzas marcadas son:

- Na rede social non hai límite para as entregas mentras que no campus si.

- En Stellae podese editar mentras que no campus pasada a fecha de entrega non o permite.

- Na rede social a linguaxe é máis informal mentras que no campus e formal.

En canto as similitudes decir que ambas son para compartir coñecemento e son empregadas no ámbito educativo.

A partir disto podemos ver dúas plataformas distintas que se empregan para un fin educativo e onde se nos deixa ver que a tecnoloxía é unha ferramenta que axuda a mellora da educación. A partir disto podemos ver que as metodoloxías se foron modificando ao longo dos anos adaptandose tanto as necesidades do alumnado así como as innovacións que van chegando.