O CONECTIVISMO

A pesar de que xa rematamos as clases considero que non debería deixar de escribir sobre o conectivismo.

Considero que é importante falar del debido a que é unha teoría do aprendizaxe para a era dixital, onde a tecnoloxía xoga un rol decisivo (Gutiérrez, 2012, citando a Siemens, 2004). 

Según Siemens, (2004, citado por Gutiérrez, 2012), o Conectivismo, define o aprendizaxe como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluíndo comunidades de práctica, redes persoais e no desempeño de tarefas que se dan no lugar de traballo. Os seus principios son os seguintes:

 • Aprendizaxe e coñecemento encóntranse na diversidade de opinións.
 • O aprendizaxe é un proceso de conexión especializada de nodos ou fontes de información.
 • O aprendizaxe pode residir en artefactos non humanos.
 • A capacidade para coñecer máis, é máis importante que o actualmente coñecido.
 • Alimentar e manter as conexións é máis necesario para facilitar o aprendizaxe continuo.
 • A habilidade para identificar conexións entre áreas, ideas e conceptos en esencial.
 • A toma de decisións é un proceso de aprendizaxe en sí mesmo.
 • Seleccionar qué aprender e o significado da información entrante, é visto a través das lentes dunha realidade cambiante. 

Ademais, cabe facer mención a que esta teoría está preocupada de cómo as corporacións están enfrontando o desafía o de xestionar o coñecemento que reside nas bases de datos, as cales precisan ser conectadas coas persoas adecuadas, no momeno adecuado. A relevancia no aprendizaxe da conexión entre redes, é unha diferenza crucial entre o Concetivismo e as teorías tradicionais de aprendizaxe (Siemens, 2014, citado por Gutiérrez, 2012). 

En conclusión, a finalidade deste post é proporcionar información sobre o conectivismo, de aí o seu carácter máis teórico; aínda que tamén me resultaría interesante coñecer as vosas opinións sobre o tema. 

BIBLIOGRAFÍA

Gutiérrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos ideas y posibles limitaciones. P. 111-112. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4169414.pdf 

Comentarios

 • Ángela González Villa

  Hola Noelia, me parece muy interesante dicha temática puesto que yo también he escrito sobre la misma hace un tiempo. La importancia del conectivismo se encuentra en que las teorías de aprendizaje clásicas ya no son válidas para responder a la sociedad del conocimiento, puesto que el tratamiento de la información no es el mismo, por ello como pedagogos debemos tener conocimientos acerca de nuevas teorías de aprendizaje adaptados a la sociedad actual en la que nos encontramos inmersos. Por este motivo me parece de relevancia conocer en mayor profundidad el conectivismo, ya que es un modelo de aprendizaje que responde a la sociedad en la que vivimos.

  Por todo ello, considero necesario un cambio educativo para responder a las necesidades educativas de la sociedad de la información.  Por lo tanto, es necesario que los docentes incorporen de modo activo las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje como estrategia en su dinámica de aprendizaje, ya que los estudiantes crecen rodeados de tecnología, incorporándola en su día a día, siendo un elemento natural que forma una parte importante de su vida. Siendo de este modo, la respuesta adecuada, la implantación del conectivismo.

   

 • Noelia Suárez

  Hola Ángela, que tal estás? Pareceme que reflexiinastes correctamente sobre o conectivismo e fixéchesme pensar na frase que o primeiro día vimos en clase: "Los pedagogos/as deben introducir tecnología en su pràctica". Estou totalmente de acordo, salvo por dúas cuestións.

  A primeira delas fai referencia ao feito de que non debemos esquecer que o novo non sempre é mellor que o tradicional. Hai que ter en consideración os dous aspectos e procurar facer unha fusión innovadora.

  A segunda delas, ten relación coa formación. O cambio educativo do que ti falas así como a tecnoloxía empregada polos mestres, docentes, educadores, pedagogas, .... non se pode levar a cabo sen formación. Sen que estean preparados para tal fin. 

  Espero que as miñas aportacións che seguiran servindo para reflexionar sobre o conecctivismo. Un saúdo.