Lenali: a rede social que fala

Responde a un contexto moi concreto de altas taxas de analfabetismo, de tradición oral e de linguas nacionais diversas, por iso é a primeira rede social vogal lanzada no mundo, xa que moita xente que non sabe ler nin escribir está excluída das redes.

En  soninke,  sonrai,  wolof,  moore ou francés, respectivamente. Son as opcións lingüísticas desta plataforma dixital que como se fai evidente privilexia as linguas nacionais máis faladas en  Mali, pero tamén as máis estendidas en Senegal e en  Burkina  Faso.

Segundo os datos da UNESCO, a taxa de alfabetización de Mali é lixeiramente superior ao 33%, é dicir, un de cada tres maiores de 15 anos saben ler e escribir (habitualmente en francés); no país conviven polo menos unha ducia de linguas nacionais. En xuño de 2017, a porcentaxe de malís que tiñan acceso a internet non chegaba ao 12%, pero desde fai máis de cinco anos o número de liñas de telefonía móbil superou ao de habitantes.

A rede social xa alberga perfís con vocación comercial, como o dunha muller que comercia con froita; o da empresa que comercializa polos asados; ou a da sociedade Agrobusiness Mali que pretende ampliar a súa exportación de froitas. Igualmente, a Escola de Traballos da Seguridade Privada, utiliza a rede social para mostrar os cursos que ofrece. E, cun carácter aínda máis social, a Rede Nacional para o Desenvolvemento das Novas e as Mulleres de Mali facilita o acceso a cursos de alfabetización a distancia.

Cabe destacar que África é un continente de grandes dimensións, polo que os desequilibrios en canto á implantación e desenvolvemento de tecnoloxías son tamén enormes. A tecnoloxía é un motor de progreso, é por iso que pode ser un instrumento para contribuír á mellora das condicións de vida dos máis desfavorecidos, con este achegamento, pode permitir acceder á economía dixital en condicións de igualdade, incluso aos que non saben ler nin escribir.

 

Referencias bibliográficas:

Bajo, E. (19 de marzo de 2018). La aplicación que habla a los que no saben leer ni escribir. El País. Recuperado de:

https://elpais.com/elpais/2018/03/15/planeta_futuro/1521116356_315301.html?rel=ms