Novas tecnoloxías na aula

Dende a aparición de internet e das novas tecnoloxías foise dando unha gran revolución tecnolóxica dentro das aulas. Cando anteriormente os principais protagonistas eran o lápiz e o papel, cada vez van ganando máis protagonismo as tablets, ordenadores e as tecnoloxías interactivas.

Algunhas das ventaxas que aportan as novas tecnoloxías son: 

- Mellora das competencias en habilidades tranversais.

- Incremento da autonomía do alumno/a.

- Fomenta unha maior colaboración entre os alumnos.

- Posibilita que os alumnos/as poidan manter un ritmo máis personalizado as súas necesidades.

Baixo a miña opinión as novas tecnoloxías aportannos adaptar dunha forma máis fácil a intervención para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Dicir que anque creo que son beneficiosas as novas tecnoloxías dentro das aulas penso que tampouco hai que deixar de lado prácticas tradicionais.

Finalmente, dicir que para o uso das novas tecnoloxías dunha forma axeitada é preciso que os docentes conten con formación en esta materia, dándolle a coñecer páxinas ou aplicacións útiles para o nivel de ensinanza onde exerce a súa función.

 

Comentarios

 • Tamara

  ¡Hola Marta!

  Acabo de publicar una entrada relacionada con la tuya y por eso te comento, porque llamó mi interés.

  Estoy de acuerdo contigo, las tecnologías cada vez están más presentes en las aulas, pero me gustaría preguntarte si piensas lo mismo con respecto al sistema educativo. Realmente, ¿consideras que la tecnología está cada vez más presente en la forma de enseñar? Desde mi experiencia, la mayor introducción de las tecnologías que he vivido es que el profesor explica la materia a través de una herramienta, como es el Power Point.

   El aprendizaje de los alumnos sí que presentan apoyos, ya que contamos con internet y por lo tanto tenemos millones de oportunidades, y por lo tanto, nos ayudan a tener autonomía, competencias, etc.  Pero en cuanto a los profesores de instituto, universidad, etc. ¿Piensas que están siendo innovadores a la hora de educar? ¿Los docentes tienen conocimiento de estas tecnologías?

  Un saludo.