Integración das Novas Tecnoloxías no currículum

- As novas tecnoloxías como obxecto de estudo, como contido curricular podendo ser desde unha área concreta ou desde un planteamento interdisciplinar.

- Como recurso didáctico, ferramentas ao servizo do ensino e aprendizaxe en mans do docente pero tamén do alumnado.

- Como recursos de expresión y comunicación, ofrecendo a posibilidade de utilizar novas linguaxes e canles para a expresión, podendo modificar as relacións comunicativas existentes.

- Como recurso para a organización, xestión e administración, facilitando e/ou axilixando o seu proceso. (Como citaba na entrada anterior).

 

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n12/n12art/art124.htm

http://www.hermeneia.net/treballs_pdf/e3/josefina_marin/jmarin1.pdf