Homo Videns vs Homo Digitalis

O intelectual Giovanni Sartori analizou a finais dos anos noventa a influencia da televisión na sociedade moderna e as consecuencias que se derivan da supremacía da imaxe sobre a palabra escrita, na súa obra, publicada en 1988, “Homo videns. A sociedade teledirixida”. Dez anos despois, o brillante ensaio do politólogo segue vixente e mostra signos de converterse nunha sólida chamada de atención sobre o futuro da sociedade dixital.

Por outra parte, Nicholas Negroponte, considerado un dos pais da tecnoloxía dixital, acuña na súa obra “Being Digital” publicada en 1995, o termo “Homo Digitalis”.

De seguido presento unha táboa comparando as principais características:

Táboa comparativa

En resumo, os propios autores resumían as súas teorías nunha frase:

  • "O predominio da televisión na formación da opinión pública éstá creando 'videocracia'" Giovanni Sartori
  • "Ningún neno debe estar sen ordenador" Nicholas Negroponte

Comentarios