Competencia Dixital

Por Begoña

Este vídeo é unha breve descripción sobre que é a Competencia Dixital e como se pode traballar coas TIC nas escolas. Realizado por Manuel Area, Catedrático de Didáctica e Organización Escolar na Universidade da Laguna, na que impartiu a materia de Tecnoloxía Educativa.