A pirámide de Dale

Todo docente plantéxase sempre como chegar aos seus alumnos, que formatos poden ser os máis adecuados para que os contidos lles cheguen, que tipo de recursos podemos utilizar para que os temas sexan “aprehendidos” e non só “aprendidos”.

A pirámide das Aprendizaxes de Dale axuda en gran medida a esta tarefa, e sobre todo cun tema tan novidoso, polémico e complicado como son as TIC. Este concepto (Learning Pyramid) desenvolvido polo Institute for Applied Behavioral Sciences- exponnos a clave para promover aprendizaxes efectivas.

Pirámide da Aprendizaxe de Dale

Sobre esa base, Cody Blair, propón un sinxelo esquema de como aprenden os alumnos de maneira efectiva, o mesmo que debe estar representado na mente dos educadores cada vez que desenvolvemos as nosas clases. Da mencionada pirámide, dedúcese que as clases expositivas ou maxistrais que utilizan unha maioría significativa de educadores só producen un 5 % de retención, isto porque a canle de transferencia é só auditivo, por tanto, a aprendizaxe é pasivo; pola contra, se se expoñen experiencias a través de proxectos, problemas, casos, etc. que motiven aos alumnos a realizar actividades prácticas, exercicios; entón, pódese lograr un 75 % de retención, dado que a aprendizaxe integra outros sentidos, por tanto, é activo. En consecuencia, enténdese que estratexias didácticas tradicionais (exposición, diálogo, lectura, etc.), aínda predominantes nunha boa porcentaxe de Educadores son pouco efectivas na aprendizaxe dos alumnos; polo que se teñen que combinar con estratexias activas na que os alumnos atopen oportunidades para "aprender facendo". O proposto non é novo, xa Dewey recomendouno hai unhas décadas cando afirmou que: "a educación non é un asunto de narrar e escoitar, senón un proceso activo de construción".

De seguido deixo un video que explica todo isto con moita claridade é que relaciona o uso das técnicas usadas para a formación e a retención relacionada con acada unha delas (a maior uso e difusión das técnicas, menor retención): 

 

Fontes:

http://psicoarenas.blogspot.com.es/2012/02/cuando-veo-mis-alumnos-y-alumnas-que.html

http://enmarchaconlastic.educarex.es/2009/01/27/el-cono-del-aprendizaje-y-las-tic/

http://jczapata.blogspot.com.es/2010/02/la-clave-para-lograr-el-aprendizaje.html

Comentarios

  • Irene López Crespo

    É moi curioso observar como os métodos que desembocan nunha taxa menor de retención son os máis empregados e viceversa. 

    A pesares de que hoxe temos moitas condicións e facilidades para utilizar estratexias didácticas activas que promovan a aprendizaxe efectiva (aprendizaxe baseada en proxectos, ferramentas da Web 2.0, traballo colaborativo, etc.), os nosos formadores seguen caíndo no erro de empregar tecnoloxías que non aportan todo o que deberían aos educandos. O reto está na mente e acción dos educadores. Non hai que perder de vista que boa parte da aprendizaxe dos alumnos depende do que pensamos e facemos os educadores desde as aulas.