Recursos analóxicos e dixitais

Por Begoña

Nunha das sesións que tivemos ao longo da materia vimos que hai diferentes tipos de recursos; pois falamos dos recursos analóxicos e dos recursos dixitais.

A continuación definirei cada un deles, que teñen as súas vantaxes e inconvintes, pero moi distintos entre si.

- Recursos Analóxicos: estes recursos están formados por información analóxica, esta é concreta e moi similar a realidade. Algúns exemplos de recursos analóxicos atopámolos nos libros, xornais, dicionarios, maquinas de escribir, etc.

- Recursos dixitais: neles a información está formada por símbolos abstractos (números, letras…) que se deben coñecer para logo interpretar dita información. Ao contrario que nos recursos analóxicos, nestes non hai similitude coa realidade. Algúns exemplos son, ordenadores, proxectores, libros dixitais, páxinas web, etc.

Despois de describir cada un dos recursos e por exemplos deles, podemos dicir que nos últimos anos os recursos dixitais imponse aos analóxicos. Este feito transformou numerosos ámbitos da sociedade, xa que empresas, a educación e mesmo a sanidade transformaron os recursos analóxicos polos dixitais. Pero a pesares de que nos últimos tempos dominen os recursos dixitais sobre os analóxicos é necesario dicir que este feito non é porque uns sexan mellores que outros. Como xa dixen teñen as súas vantaxes e inconvintes pero son iguais de útiles e válidos polo que se deberían empregar por igual e non que uns fagan desaparecer aos outros. E para rematar coa entrada, e sendo consciente do avance das novas tecnoloxías preguntome, ¿desaparecerán os recursos analóxicos ata tal punto que os que predominen sexan os dixitais?

 

http://peremarques.pangea.org/glosario.htm

http://conteni2.educarex.es/