Tecnoloxía Educativa.

Oxe comeza unha nova etapa na que abordaremos a materia de Tecnoloxía Educativa. As miñas primeiras impresións son bastante favorables, a pesar da miña falta de entendemento coas tecnoloxías e concretamente cos ordenadores.

Este xeito orixinal de impartir a materia e completamente diferente dos anteriores, penso que vai repercutir dun xeito positivo sobre a miña aprendizaxe. Verémolo ao longo do cuadrimestre.