• Blogs
  • Silvia
  • Jurjo Torres e a desmotivación do profesorado.

Jurjo Torres e a desmotivación do profesorado.

Jurjo Torres é un catedrático da Universidade de Didáctica e Organización Escolar da Coruña. Foi un investigador que destaca no ámbito da pedagoxía, e concretamente na materia de " Formación e desenvolvemento profesional do profesorado ", entre outras cousas, polas súas investigacións en materia da formación do profesorado.

Entre algunhas das súas obras mais importantes podemos destacar : " Multiculturalismo anti-racista " , " La desmotivación del profesorado", " Educación en tiempos del neoliberalismo" ou " El currículum oculto".

Precisamente de unha das súas obras, é de donde poido sacar varias ideas que me pareceron de gran relevancia neste ámbito, e é precisamente da desmotivación do profesorado.

A menudo falamos do importante de que os alumnos se encontren motivados no seu proceso de aprendizaxe, para que poidan adquirir un maior número de competencias, e á vez, non deixen nunca de seguir formándose. Sin embargo, non é tan frecuente falar do estado do profesorado, como senón fora tan ou mais importante que o dos alumnos, pois non só debe transmitir coñecementos, senón tamén resolver dúbidas, afrontar posibles problemas e motivar a quenes o escoitan.

Cada vez é mais frecuente escoitar conversacións entre profesores/as, donde poñen de manifesto sentimentos de desconcerto e insatisfacción no seu traballo, e o que é peor, móstranse incrédulos ante a posibilidade de que as cousas poidan mellorar.

Na miña opinión sería imprescindible crear un ámbito de formación do profesorado exclusivo para éstes casos donde non se sabe como afrontar situacións emocionais complicadas, e non só dos alumnos, senón de eles mesmos, permitíndolle así non perder a motivación e as ganas de seguir exercendo a función docente.

E vos qué pensades? Considerades que o profesorado debe aprender de xeito autónomo como afrontar este tipo de situacións ou debe recibir unha formación sobre este ámbito?

image

Comentarios

  • iris

    Hola Silvia después de leer tu entrada en el blog decirte que considero que los profesores deben estar formados para no sufrir de desmotivación, así como aprender a afrontar los problemas, que sepan que pueden pedir ayuda... Considero que debía existir una materia en las titulaciones de magisterio que los forme adecuadamente, para poder afrontar diferentes situaciones y que no lleguen a perder la motivación; pero pienso que de manera autónoma deben formarse también ya que es algo que depende también de cada persona.

  • Silvia

    Estou totalmente de acordo contigo Iris. O profesorado debe recibir formación para poder afrontar situacións de diversa índole, como pode ser un caso de desmotivación nun mesmo, e para eso, tamén deben facer un traballo de autónomo de reforzo.