Diferentes profesionais no C.P. de Teixeiro

Nun primeiro momento puiden ter unha visión global dos tipos de profesionais que hai nesta institución. Este centro esta dividido en tres partes, por asi dicilo, na parte administrativa,  a parte "práctica" e a de seguridade.

Se nos centramos na parte de seguridade, estou abarcando todos os funcionarios de seguridade, os vixiantes que están repartidos en todo o centro. A maioría destes funcionarios teñen unha titulación superior, biologos, educadores sociais, pedagogos, psicologos, etc.

A parte de administración esta nun modulo diferente hay psicologos, juristas, diferentes tipo de profesionales.

Y, la parte más importante, la parte "práctica" por así decirlo son aquellos profesionales que son los que trabajan directamente con los internos. Y es que cada módulo tiene un equipo técnico que consta con un psicologo, un educador, y un medico. Tambien tienen juristas y trabajadores sociales pero estos trabajan con varios modulos.

De todos estos que he mencionado no hay ningun pedagogo, solo exceptuando el modulo de la UTE que si que hay un profesional que tiene la titulacion de Pedagogia, pero no existen plazas exclusivas para pedagogos.

Para concluir, decir tambien que hay una escuela, donde hay un equipo directivo formado por director,  y jefe de estudios y un amplio profesorado.