• Blogs
  • Leti
  • Tarefa: modelos de asesoramento vs modelos de orientación.

Tarefa: modelos de asesoramento vs modelos de orientación.

Por Leti

Modelos de asesoramento vs modelos de orientación.doc

Adxunto o documento do meu traballo nesta tarefa, a cal consiste en diferenciar os modelos de asesoramento e os de orientación e argumentar finalmente as diferenzas que fan que cada un dos modelos sea de un ou doutro tipo.