Empezando...

  • Borrador
Por Raquel Souto López

Por diversos motivos non puiden comezar co traballo no portafolios e subir as entradas con anterioridade, pero aquí subo as entradas elaboradas ata o momento para a partir delas poder seguir traballando co resto de compañeiros nesta materia e aprender de todos eles, á vez que tratarei de aportar as miñas ideas sobre os diversos temas propostos e traballados na aula.