PRACTICUM I PEDAGOXÍA

GRATIFICANTE. Así definiría este mes de prácticas, que por sorte, puiden facer no colexio donde eu estudiara e con unha das que fora titora miña. Dende o primeiro dia, ata os madrugóns merecían a pena por ver 22 caras con grandes sorrisos que che adicaban dende o minuto 1 de clase. Puiden estar en varias situacións, coa PT do colexio, coa AL, coa Orientadora, e despois nunha clase con gran diversidade de alumnado. En todas esas situacións sentía que ahí era donde eu me vía e quería estar nun futuro cada vez mais próximo.

Hai moito tempo que teño claro que a miña vocación é a enseñanza, e sigoo tendoo igual ou mais claro. A pedagoxía foi para min nun principio unha opción secundaria. Ao principio de carreira non tiña moi claro que estivera facendo algo que realmente me poidera chegar a gustar, pero agora mismo teño claro que xunto con Maxisterio, sería a miña opción prioritaria para adicarme a ela o resto da miña vida profesional.

E con esto, desexarvos a todos un bo fin de semana! :)