Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

Sesión do 7 de novembro

Dado que esa semana non me foi posíbel acudir á sesión recollín as ideas fundamentais que se trataron na mesma a través deste documento.

Sesión do 7 de novembro