• Blogs
  • Silvia
  • Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre o Prácticum II.

Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre o Prácticum II.

Na clase interactiva do pasado Martes estivemos reflexionando sobre o noso prácticum, e propúxosenos facer un par de preguntas por grupo sobre aqueles aspectos mais importantes ou sobresaíntes para nós. A continuación presento esas preguntas e as miñas respostas sobre elas :

1. ¿ Qué repercusiones de los recortes en educación observasteis en la institución en la que realizasteis el Prácticum?

No centro no que eu estiven, os recortes notábanse especialmente nos recursos materiais, e non tanto nos humanos. Os profesores contaban con un presuposto mínimo para comprar material para o centro, polo que este ano non dispoñían de todo aquelo que necesitaban.

2 .¿ Qué opinión os merece el funcionamiento de los profesionales en la institución en la que estuvisteis ( su responsabilidad, compromiso con su tarea, buenas prácticas, etc ) ?

En entradas anteriores donde falaba sobre a miña estancia na institución, xa vos comentaba o que me chamou a atención o gran compromiso que os docentes tiñan no centro, como se esforzaban por dar o mellor de sí mesmos, con unha preparación das clases moi elaborada, e buscando sempre o benestar do alumnado por encima de calquera outra cousa.

3. ¿ Os sentisteis realizados como pedagogos con las actividades que pusisteis en práctica ?.

Eu si me sentín realizada, pero quizais non sabería se como pedagoga ou como outra cousa. No colexio levei a cabo actividades mais relacionadas con un docente que con un pedagogo/a, sin embargo alí si me sentía plenamente realizada, e moi feliz de estar facendo aquelo que me gusta.

4. ¿ Tuvisteis la experiencia de enfrentaros a situaciones complejas y sentir que erais competentes para resolverlas?

A verdade é que non me surxiu ningunha situación demasiado complexa, pero si que sentín que ante as circunstancias tiña unhas competencias que no prácticum I non sentía que as tuvera.

5. ¿ Qué necesidades de formación del profesorado identificasteis en la institución educativa en la que desarrollasteis el Prácticum II ?.

Considero que un psicólogo que atendera ao alumnado no centro non viría nada mal, porque son bastantes os alumnos que necesitan da súa atención é que son derivados ao hospital, o que conleva un retraso á hora de atendelos.

6. ¿ Habéis observado alguna actividad de formación permanente del profesorado en las instituciones en las que estuvisteis ?.

A gran maioría dos profesores estaban seguindo cursos relacionados tanto cos idiomas como coas TIC's.

7. ¿ Te identificas en un futuro con la experiencia profesional vivida? ¿ Por qué?.

A verdade é que si que me identifico, é o que sempre quixen facer, donde sempre quixen estar e facendo aquelo que mais me gusta. Só alí son feliz.

8. La experiencia del Prácticum, ¿ te ha permitido comprender mejor el papel del profesorado en la institución en la que has estado?.

Sí, a miña estancia alí intentei disfrutar e á vez aprender o máximo posible e poñerme no lugar de cada unha das partes para comprender todos os procesos.

9. ¿ Identificasteis algún punto débil en vuestra formación a raíz de la experiencia del Prácticum ? .

Si que botei de menos unha formación un pouco maior no ámbito da Educación Especial, pois só tivemos unha materia que tratara sobre este tema, e fíxoseme moi corta, polo que se nos quedaron moitas cousas que saber.

10. ¿ Te sentiste integrado como un profesional más del centro o institución ?

Podo decir moi alto e moi orgullosa que na institución si me sentín totalmente integrada e moi valorada a miña presenza. Todos os profesionais me valoraron e me trataron como unha mais, compartindo coñecementos conmigo, e mesmo preguntándome cuestións que pensaban que eu podía coñecer mais ca eles.

11. ¿ Qué importancia daban los profesionales al trabajo en equipo? ¿ Observasteis alguna situación que podríais calificar de " buenas prácticas" ?

No C.E.I.P no que eu estiven, o traballo en equipo non só é importante senón que é a base de todo o traballo que alí se realiza. Os profesores axúdanse uns a outros dun xeito admirable. Podo contar a anécodta de que un alumno ( na clase na que eu estuven ) do centro, traía un aspecto físico que comezou a preocupar aos profesionais do centro, e todos en equipo axudaronse a encontrar o problema e a intentar solucionalo.

12. Como futuro profesional de la pedagogía, ¿ piensas que has desarrollado ese papel u otros?.

Como xa dixen mais arriba, algunha función de pedagoga si que levei a cabo, pero na súa maioría pertencían mais ao ámbito docente.

13. En la institución en la que realizasteis el Prácticum, ¿ había profesionales trabajando como profesores sin haber sido formados como tales? ¿ Qué pensais al respecto?.

Posto que se trata de un centro público donde o modo de acceso é por oposición, os profesionais non teñen outro modo de acceder que ter a formación docente.

14. ¿ Creeis que la formación de los profesores y profesoras con los que compartísteis la experiencia del Prácticum es la más adecuada para su condición de profesionales de la enseñanza? ¿ Por qué?.

Sí, creo que todos están profesionalmente capacitados para impartir os coñecementos nos que están especializados. Sin embargo, creo que ao igual que nós apenas temos coñecementos sobre a Educación Especial, en algúns profesionais tamén votei de menos esa formación.

15. ¿ Qué tipo de relaciones observasteis entre los profesionales de la institución?.

Como xa vos comentei, en ningún momento notei ningún tipo de conflicto entre eles, é mais, todo o contrario, teñen unha relación tanto profesional como persoal de complicidade e axuda.

16. ¿ Pensais que es necesario poseer una formación específica para un contexto institucional determinado?.

Sí, eu creo que en función das características e necesidades individuais do alumnado ao que vaiamos atender, temos que ter unha ou outra formación.

17. ¿ Cual es el interés pedagógico del proyecto diseñado previamente? Pudo ser desenvuelto? Qué sucedió?

O meu proxecto estaba centrado na Hiperactividade e Déficit de Atención, e o que pretendía é que eses nenos lograran seguir un proceso de enseñanza mais normalizado. Non o puiden desenvolver na súa totalidade, pero si algunha actividade que ao final tivo uns resultados moi positivos.