• Blogs
  • ...
  • Desmotivación dos profesores ante os recortes

Desmotivación dos profesores ante os recortes

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/11/28/profesores-espanoles-sienten-desmotivados-poco-valorados/00031354129596916246446.htm

Hoxe falarei sobre esta noticia que esta semana aparecía no xornal "La voz de Galicia" e cuxo título e subtítulo din así: "OS PROFESORES ESPAÑOIS SÍNTENSE DESNMOTIVADOS E POUCO VALORADOS. Cren que os axusten en educación son un fiel reflexo do deterioro da estimación social do colectivo"

E é que os recortes dan lugar á desmotivación dos nosos profesores, xa que como se di na noticia, o seu estado de ánimo é malo debido a factores como o aumento do número de alumnos por aula, a non contratación de interinos ou o feito de que a metade dos profesores enquisados (un total de 10000) polo sindicato ANPE, afirmaron dar materias que non son da súa especialidade. E é que estas afirmacións lévanme a pensar que os recortes convirten ós profesores e profesoras de España en profesionais que se teñen que "apañar" malamente ante á súa tarefa profesional, o que fai pensar que as autoridades estanse a olvidar de que nas mans destes profesionais está nada máis e nada menos que a educación dos mozos dun país, e polo tanto o futuro do mesmo. Ademais, os profesores afirman que estas situacións repercuten directamente na calidade da educación, e polo tanto na aprendizaxe dos alumnos, algo que é innegable, xa que se algo temos todos claro é que as bases dun sistema educativo de calidade non se sentan con aulas masificadas, profesores ofrecendo docencia de materias nas que non están especializados ou a redución de profesionais.

Outro aspecto que se trata nesta noticia e que non deixa de chamar a miña atención (aínda que xa deberíamos estar acostumados) é que o Goberno afirma que o aumento do número de alumnos por aula é un aspecto que non afecta na calidade da educación, cando nada máis e nada menos que un 87,6% dos profesores alertan de que é unha situación insostible que supón o impedimento de atención persoal ós alumnos ou a redución das clases de reforzo, que xa se reduciron un 76,7%. E é que non se pode negar que estas deficiencias derivantes do aumento do número de alumnos por aula afectan enormemente á calidade da educación, pois os profesores non poden prestar toda a atención que os seus alumnos precisan (especialmente aqueles con dificultades), o que propiciará o atraso progresivo deses alumnos e o seu posterior fracaso escolar.

Ademais, o aumento do número de alumnos por clase e a non contratación deu lugar a un aumento da carga docente, o que impide ós profesores preparar as clases. Este foi un tema que se falou fai escasos días na clase, e como dixo a profesora Lourdes Montero, existe unha certa consideración social de que a tarefa profesional dos profesores limítase tan só a dar clase, esquecendo todo o traballo que hai detrás, como preparar clases (seleccionar material, preparar actividades, aspectos innovadores...), e que é fundamental para que os alumnos reciban unha axeitada formación.

Nesta noticia tamén se recolle un dato escalofriante, e é que o 83% dos profesores enquisados afirman que os recortes en persoal aumentan a conflictividade na aula. E é que, especialmente en niveis de secundaria, o incremento da ratio profesor-alumno, supón que o profesor teña serias dificultades para manter a calma e a orde na aula, o que pode dar lugar a comportamentos de falta de respecto ó profesor ou entre compañeiros, e incluso a accións violentas.

Como consecuencia de todos estes datos, un 50% dos profesores síntense desmotivados, algo completamente comprensible, xa que non é sinxelo adicarse a unha profesión que ademais de perder recoñecemento social perde todo o apoio das institucións e do Goberno. Unha profesión tan grande, tan necesaria e con tantos logros históricos e que se sitúa en primeira fila como obxectivo dos recortes que se están impoñendo. E é que non é sinxelo adicarse á profesión da cal depende o futuro do mundo e non ter un bo recoñecemento de case ninguén. Por iso agora máis que nunca, creo que tódolos profesionais da educación (e aqueles que nalgún día o esperamos ser) debemos de facer fronte a esta situación adversa para sobrepoñernos, xa que como se soe dicir en Galicia: nunca choveu que non escampara.