• Blogs
  • Silvia
  • Profesores nativos si, pero sobre todo expertos.

Profesores nativos si, pero sobre todo expertos.

Xa fai un tempo que o sistema educativo público español comezou a tomarse en serio as enseñanzas de idiomas. No 1996, empezaron a impartir clase os 43 primeiros centros bilingües públicos na rede do Ministerio Educación co " British Council, un modelo que logo readaptaron as distintas comunidades autónomas.

Os estudantes xa non se avergonzan de pronunciar e cada vez mais universidades públicas ofrecen grados bilingües. No medio de esta carreira para conseguir que os españois falen cada vez mais idiomas dende nenos.

Esperanza Aguirre apelou á insumisión para poder contratar docentes nativos sin pasar por un proceso de oposicións. A súa elección planteanos unha serie de preguntas : ¿ É mellor recibir clases de un profesor nativo? ¿ Cales son os requisitos indispensables que debe cumplir un docente de idiomas? ¿ Cal é o estado de saúde da aprendizaxe de outras linguas en España?

Na miña opinión si é moi importante na aprendizaxe de idiomas aprender as connotacións e a súa correcta pronunciación, e que mellor que da man de unha persoa nativa do país do cal procede dito idioma. Non obstante, a veces é mais importante que un profesor sepa como transmitirnos os coñecementos sobre unha lingua ( en este caso), que outro que o fale perfectamente e non sepa como enseñalo.

Na actualidade, é imprescindible para os estudantes ter polo menos o nivel básico de algún idioma se estamos cursando estudos universitarios, e aínda que non o esteamos facendo, os requisitos para acceder a un traballo póñense cada vez mais difíciles, e tamén sería moi necesario. Considero que o mais estudado é o inglés, seguido do francés e o alemán, e despois o chino entre outros.

.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/08/actualidad/1349720175_812280.html