Rosa Sensat.

.

Na clase expositiva do día de onte ( 04.12.2012 ), falamos entre outras cousas de varias persoas importantes no ámbito da Pedagoxía, e concretamente na formación do profesorado, entre elas, ROSA SENSAT.

Rosa Sensat foi unha educadora catalana que contribuiu á educación pública en Cataluña durante as primeiras décadas do século XX.

No 1965 creáronse as Escolas de Mestres Rosa Sensat e a Escola de Verán de Rosa Sensat, que tiñan como obxetivo facer unha escola para todos e de todos, é dicir, pública.

As Escolas de Mestres de Rosa Sensat crease para descubrir unha nova educación, posto que os xóvenes mestres estudaban na escola privada da posguerra. Coa chegada de estas escolas, os profesores mozos disfrutaban da gran experiencia dos seus formadores, pois coñecían a Escola da República, viaxaban e conocían novas maneiras de educar e de facer escola, lían autores como Pestalozzi, Froebel, Montessori, Decroly...

No 1966 chegan as Escolas de Verán de Rosa Sensat, donde se pode encontrar o carácter da formación. Caracterizada polo diálogo e pola súa apertura, e destacada en todo o país pola gran análise que facía sobre a sociedade e o papel da educación na mesma. Nela comezaron a existir os " grupos de traballo."

http://www2.rosasensat.org/

http://medull.webs.ull.es/pedagogos/MARTA%20MATA/Marta_Mata%20tarde.pdf

http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/esp-mm-balaguer-felip.pdf