Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Education at glance e formación permanente

Nalgunha ocasión comentamos a existencia do informe da OCDE (2012) Panorama de la educación, en su versión en español. Chámame a atención sobre todo a declaración sobre a importancia das inversións en educación en claro contraste coa situación que estamos a vivir e o anteproxecto  de  LOMCE. O subo como archivo para o voso coñecemento.

Subo tamén o Decreto 74/2011, do 14 de abril, "polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia" (DOG, 6 de maio). Marco de referencia imprescindible para o noso traballo.

Nos vemos

Saúdos

Lourdes