Marta Mata

Marta Mata foi unha política e pedagoga española. .

Esta profesional tratou nas décadas posteriores de iniciar un movemento de renovación pedagóxica coa creación de varios centros de enseñanza que recollían o movemento de renovación pedagóxica que impulsou a formación española durante a Segunda República.

A imposibilidade de crear libremente centros de formación para o profesorado durante o franquismo, lévana a impulsar a Escola de Mestres de Rosa Sensat, de carácter clandestino, que se extende nas denominadas Escolas de Verán, cunha forte implantación dentro e fóra de Cataluña, ao tempo que traballa como mestra na Universidade de Barcelona.

A mediados da década de 1990 creou a " Fundación Ángles Garriga  de Mata", destinada á formación do profesorado e ao estudo e estímulo da interacción entre a escola e a sociedade.

Esta fundación está xestionada na actualidade por un Patronato composto por sete persoas, e un Consello de trinta e seis persoas, que velan polo cumplimento dos fins fundacionais. As súas dependencias e equipamentos están preparados para aloxar a un centenar de persoas, xunto coa biblioteca, que contén mais de 200.000 volumes, que pasaron a ser o capital inicial da Fundación.

O fin da mesma é levar a cabo actividades en pro de unha concepción dinámica da escola e para establecer relacións entre o mundo da cultura, do traballo, de esparcemento e do civismo.

.

http://www.fangelsgarriga.org/

http://www.martamata.cat/fagm_cast.htm