• Blogs
  • Silvia
  • Reto para superar a fragmentación e desarticulación da formación docente contínua.

Reto para superar a fragmentación e desarticulación da formación docente contínua.

Frente á diversificación e á proliferación de institucións que ofrecen formación continua, os gobernos intentaron establecer parámetros de calidade e criterios comúns para a súa avaliación e financiamento. Tamén se crearon redes e diversos sistemas de información e certificación centralizados para coordinar os esforzos dispersos. Non obstante, aínda non está clara a base institucional do desenvolvemento profesional docente (…), a maioría dos países revelan iniciativas con tendencia á discontinuidade e ameazadas pola falta de recursos. ( Terigi, 2006, 41).

 

Durante a década pasada, os dispositivos de perfeccionamento e desenvolvemento profesional estiveron atados ao financiamento internacional, ós compromisos asumidos cos organismos de créditos multilaterales da man das reformas educativas emprendidas. Esto ocasionou principalmente duas consecuencias : a primeira relativa aos enfoques e espistemoloxías subyacentes nos modelos de capacitación. A segunda estaba vinculada cos efectos que tivo sobre a regulación do traballo de enseñar.

 

Débese orientar a oferta de formación continua en relación coas necesidades e problemas detectados nos sistemas educativos parece unha esixencia básica, pero aínda non realizada.

Hai que garantizar non sólo o acceso dos docentes a instancias do desenvolvemento profesional, e elevar a calidade das propostas, recuperando as experiencias e o saber producido nas escolas polos profesores. A tendencia actual, está marcada polo abandono dos modelos instrumentales, pensados a partir da carencia e desautorización dos docentes, parece ser un camiño fructífero para dar lugar a propostas situacionais, centradas na análise da práctica, na idea de desenvolvemento colectivo e profesional.

Fonte de información :

Revista de currículum e formación do profesorado. Profesorado. 11, 1 ( 2007)