Alba García Cabaleiro

Intentando escapar desa "Xeración perdida" que o único que quere é facer cousas, e facelas ben.

Entrevista ó Sr. Ignacio Wert

Podedes ler aquí unha entrevista realizada polo diario "El País" ó Ministro de Educación Ignacio Wert a cerca da situación actual do sistema educativo e, máis concretamente, sobre o anteproxecto da LOMCE. Dende logo non ten desperdicio, escasas explicacións e sobradas mostras de carecer de argumentos e datos obxectivos na maioría das cuestións que se lle formulan. Todo un portento.

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/15/actualidad/1355600062_708665.html

Comentarios

  • Ana Groba

    Sí Alba, totalmente de acuerdo. Yo leí también este artículo esta mañana y la falta de argumentos es sin duda, algo llamativo... pero más si cabe es dar respuestas supuestamente argumentadas como puede ser: reducción del presupuesto en educación no afecta al fracaso escolar... Sin embargo luego Extremadura se luce con sus propuestas. 

    En fin...
    wert.jpg