Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

Sesión del día 19 de diciembre

En esta entrada presento las ideas fundamentales recogidas de la sesión de ayer, terminándola con una reflexión personal sobre la misma.

Sesión del día 19 de diciembre