Burnout

Na última clase da materia, tivemos un interesante debate sobre as razóns do benestar e do malestar docente. Foron moitos os motivos sobre os que debatimos, e investigando sobre este tema, atopei un concepto importante : o burnout.

Este concepto ten a súa orixe nos anos 70, da man de Freudenberger, coñecido como un síndrome de carácter psicolóxico, descrito para profesionais que traballan en relacións de axuda hacia outras persoas.

A súa traducción en español sería algo parecido a " estar queimado".

Este concepto formou parte do modelo mais utilizado nos estudos sobre profesores, o modelo trifactorial de Maslach, que describe tres tipos de síntomas : o agotamento emocional, a " despersonalización" e a sensación de baixo logro profesional. O agotamento emocional está altamente asociado á resposta do extrés, sin embargo a despersonalización, tamén chamada " cinismo" ou distanciamento emocional non está descrita sobre o extrés, pero é moi perxudicial para os procesos de enseñanza.

Por outra parte, a relación inversa entre a satisfacción laboral e o burnout foi ampliamente reportada pola investigación, tal e como plantean Faragher, Cass e Cooper. Asimismo, os investigadores plantean que, pese a esta relación inversa , non se pode afirmar que ambos conceptos sean sólo un. Outra variable de benestar estudada foi o compromiso co traballo (engagement o commitment), reportándose que algúns aspectos do compromiso, especialmente aa dedicación, relacionanse de maneira inversa co burnout. Jepson y Forrest encontraron no seu estudo que esta variable mostraba unha relación forte e negativa co estrés percibido.

Que vos parece? Coñecíades xa este termo, ou como me pasou a min, aínda o acabades de coñecer?

.

http://www.estres.edusanluis.com.ar/2011/12/factores-asociados-al-malestarbienestar.html