Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

"Cuando digo que soy asesora nadie me entiende" (Carmen Quintana)

Buenas tardes clase!

Aquí os dejo la reflexión y el documento que, sobre las sesiones de la semana pasada, he podido construir.

Un saludo CUANDO DIGO QUE SOY ASESORA, NADIE ME ENTIENDE (CARMEN QUINTANA) final.pdf

Comentarios

 • Yolanda Ocampo Garrido

  En primer lugar, Patricia, darte las gracias por tus reflexiones y por tu resumen de las últimas sesiones de clase puesto que sirven para recordar e interiorizar mejor las ideas generales de los temas hablados en clase.

  En segundo lugar, con respecto a la complejidad del asesoramiento, como ya expresé en una de mis entradas al blog, considero que el gran problema del asesoramiento es la falta de desconocimiento por parte de la sociedad e incluso por parte de los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación. La mayor parte de la gente no sabe que significa el asesoramiento o tiene una idea errónea sobre el mismo, por tanto, ¿Cómo va a existir una buena práctica asesora si ni si quiera sabemos que es el asesoramiento?, y digo “sabemos” porque todavía tengo muchísimas dudas sobre este tema tan poco sencillo. Por eso, hay que tener en cuenta que debemos seguir trabajando por conocer más y más sobre el asesoramiento, pero no sólo eso, sino que también este conocimiento hay que hacerlo llegar a toda la sociedad, hacerles conscientes de su gran importancia en el ámbito educativo, y así, poco a poco ir abriéndonos paso.

  Por último, con respecto a los modelos de asesoramiento, después de reflexionar, considero que no debemos descartar ninguno, ni considerar a unos modelos como buenos y otros como malos porque la mejor opción es escoger aquel modelo o modelos que se adapten mejor a cada situación concreta, a cada contexto particular, a cada actividad específica… intentando extraer de ellos las características más favorecedoras para la mejora de los aprendizajes del alumnado y dándoles “nuestro toque personal”, llevándolos a nuestro terreno para que todo lo que hagamos tenga una identidad propia. 

 • Laura Díaz Barrero

      Primeiramente agradecerlle a Patricia a súa entrada na que aborda o traballo realizado así como as reflexións extraidas en ambas sesións, permitíndonos establecer un marco de referencia para o diálogo.

    Seguidamente, salientar que me pareceu moi interesante a entrada de Yolanda con respecto á importancia de transmitir e "por en valor " a  relevancia da nosa tarefa como asesores ante a sociedade e mesmo na propia institución educativa, contexto en que, en ocasións, non existe unha idea clara sobre ¿cáles son as nosas funcións e cometidos? , ¿ónde comeza e ónde remata a nosa tarefa? ou ¿en qué favorece a nosa actuación con respecto a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe nas aulas?. Estes interrogantes parecen non estar aínda resoltos na esfera da praxe, así como o feito de que non  podemos  exercer como  "axentes de mellora", senon, e como debatiamos na aula, que é preciso actuar como "facilitadores", posto que ese papel de transformadores debémolo ceder ós docentes , favorecendo a adquisición da súa autonomía, posto que son eles, os que, co seu quefacer  diario nas aulas,  poseen  realmente a oportunidade de redireccionar e enriquecer as súas prácticas docentes  co alumnado.

  Con respecto ás múltiples facetas qeu se lle atribúen a este profesional, un dos  termos que non acabo de ter claro radica en catalogar o  papel de asesor entendido  como "facilitador de recursos", posto que, ¿en que consite tal función?,  e  ¿debe ser ese o seu  verdadeiro cometido, ou máis ben é unha función que se lle atribúe por comodidade ou intereses alleos a súa verdadeira esencia?...

   Por outra banda, coido que outro dos "puntos débiles" á hora de definir a práctica do asesoramento, xorde, como ben salientaba  a nosa compañeira Adriana no debate mantido na clase do mércores 14 de Marzo, debido a  enorme complexidade que supón por en marcha os principios de diálogo, simetría, horizontalidade e colaboración, entre outros, que autesora  a esencia esta práctica, posto que, a nivel teórico parecen evidentes mentres que na praxe semellan mesmo utópicos se temos en conta ese "currículm oculto" marcado polo  forte individualismo que segue a imperar na dinámica de moitos centros educativos, onde a colexialidade entre os axentes educativos non é mais ca unha "fachada" trala que ocultar a soidade das súas accións, máis se temos en conta ,e como se remarcou na aula, o enorme desgaste que na actualidade sofren moitos dos termos que empregamos con relativa asiduidade ,carentes de significado, sen embargo, cando os trasladamos  ó meollo das  nosas actuacións educativas :á práctica.

  Para concluír, sinalar que, logo da lectura do artigo de Jesús Domingo Segovia así como do debate mantido a raíz da mesma, coido que non debemos actuar baixo "modelos puros" nin descartar ningún en concreto posto que, é ante a complexidade de contextos, escenarios ou situacións  e actividades concretas, onde a pertinencia duns ou outros  se torna máis óptima ou necesaria para adaptarnos ás circuntancias e esixencias de cada actuación educativa,  aínda que sempre enfocando a nosa labor dende unha mirada crítica e reflexiva que contribúa a trasladar o mellor de cada modelo á praxe, na procura dese ideal, ou non , dun "modelo integrador".