Andy Hargreaves

ANDY HARGREAVES é un dos expertos máis recoñecidos en Educación.

A través das clases da materia Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado tiven a oportunidade de coñecer a importancia desta figura a nivel de ensinanza e docente, pois unha das súas maiores aportacións a este campo é a visión social que aporta do colectivos de docentes, afirmando a existencia de tres tipos diferentes de profesores - catalizadores, contrapuntos e víctimas - .  

Pero quen é realmente Andy Hargreaves?  

Para respostar a esta pregunta ben podemos botar man da súa propia páxina web http://andyhargreaves.weebly.com/biography.html, na cal podemos consultar información persoal sobre a súa figura ou mesmo contactar con el, ademais de poder acceder ós seus artigos e publicacións máis recentes.

Para ir abrindo boca sobre este autor é importante resaltar que Andy Hargreaves é o titular da Cátedra de Educación “Thomas More Brennan”, da Lyinch School of Education do Boston College.

A misión da cátedra é fomentar a xusticia social e conectar a teoría educativa coa súa práctica.

Foi criado na cidade mineira do norte de Inglaterra, exerceu de mestre e imparteu clases en varias universidades inglesas, incluída a Universidade de Oxford, antes de ingresar no ano 1987 no Ontario Institute for Studies in Education de Canadá, lugar onde posteriormente cofundou e dirixeu o Centro Internacional de Educación para o Cambio (International Center for Education Change).

Non me cabe dúbida de que Andy Hargreaves posúe unha longa traxectoria profesional e tamén persoal dedicada ó mundo da educación, cuestión que queda patente coa máis de 25 libros que escribiu e editou, e os cales foron traducidos a diversas linguas polo seu interese e relevancia educativa.

Os seus libros máis recentes son El Liderazgo sostenible (2006), Guerra de Cambio (2008) e El cuarto camino (2009).

En defintiva, a investigación actual de Andy é froito do éxito das estratexias de cambio educativo nas escolas de alto rendemento, os distritos e os países, as organización que levan a cabo máis alá das expectativas nos negocios, o deporte e a educación, e estratexias especias de reforma da educación a través dos cambios logrados por toda escola e que tamén benefician a tódolos estudantes.

- Para saber máis sobre Andy Hargreaves é preciso consultar as seguintes páxinas, as cales foron empregadas para realizar esta breve entrada ó meu blog persoal:

 

http://andyhargreaves.weebly.com/biography.html

http://www.edmorata.es/Shop/Contributor/Details/80

http://www.icsei.net/index.php?id=1426

 

TAMARA REY