• Blogs
  • Raquel Souto López
  • Reflexión da noticia: “Los profesores españoles se sienten desmotivados y poco valorados”.

Reflexión da noticia: “Los profesores españoles se sienten desmotivados y poco valorados”.

   Noticia: "Los profesores españoles se sienten desmotivados y poco valorados".

En referencia á noticia “Los profesores españoles se sienten desmotivados y poco valorados”, pódense extraer as seguintes conclusións:

Entre os principais motivos polos que os profesores españois se senten desmotivados e pouco valorados, atópanse os seguintes:

Motivos

Pensamento dos profesores.

Aumento dos alumnos por aula.

Perxudica   a atención individualizada dos estudantes.

Aumento da xornada lectiva.

Menor   tempo para preparar as clases provocando unha desmotivación no profesorado.

Non contratación de interinos.

---------------------------------------------------

Redución de salarios.

---------------------------------------------------

                                                                                                     

Por outro lado, pódese sinalar que estes axustes afectan negativamente tanto á calidade da educación como ó incremento da conflitividade e a violencia nas aulas.

En relación á calidade educativa, cómpre dicir que se produce unha redución desta debido a que existe un maior numero de mestres que imparten materias que non son da súa especialidade, provocando así que os alumnos non adquiran a mesma aprendizaxe que sendo impartida a materia por unha persoa altamente cualificada para elo.

Por outro lado e centrándonos no incremento da conflitividade e violencia nas aulas, salientar como o principal problema a incapacidade para dar clase, seguido das faltas de respecto, o acoso e ameazas, para finalizar coas agresións.

 

Acoso escolar.