La clase

Laurent Cantet quixo levar ás grandes pantallas de todo o mundo o día a día de do sitema educativo en moitos lugares. Mediante unha historia convencional, comeza o peimeiro día de clase nun instituto francés, que proseguirá con historias de rebelicón entre alumnos e profesores, entre o debate do castigo ou da ausencia deste, entre a verdade e a mentira. Diferentes zaras e etnias se manifesta nunha aula que titoriza François, un xoven profesor de lingua. Día tras día, os seus alumnos entablan unha loita constante contra o profesor. Da mesma forma, calquera alianza entre os alumnos e o profesor revélase como fráxil e fácilmente quebradiza, porque este último termina solo frente a eles, frente aos seus mesmos compañeiros y á dirección.

La clase non manifesta ningunha moralexa, senón que abre multitude de portas sen ofrecer unha solución, pero inevitablemente plantexa unha discusión ante os retos dunha sociedade cambiante. Esto, no caso francés, chega incluso a poñer en cuestión valores que asta fai pouco se consideraban inatacables, como la propia conciencia nacional. “La clase”,convértese así nunha película propia do sistema educativo, que nos desvela grandes necesidades e defectos deste pero que nos amosa tamén a súa parte máis desexada.