Creatividade e escola

Aparte da virtuosa maneira de expoñer de Ken Robinson, toca un tema tan interesante como pouco tratado nos debates e cuestións educativas. Creatividade e escola son dous conceptos enfrontados nos nosos sistemas educativos actuais, pero a pregunta relevante sería: como chegar a un modelo na que as dúas vivan en armonía?