obsolescencia programada

Desde logo, está claro que é moi frecuente que cada vez nos duren menos e isto nos faga ter que adquirir outros que seguramente nos sirvan durante un periodo curto de tempo. Entramos así nunha espiral de comprar, tirar, comprar, tirar e así sucesivamente.