• Blogs
  • arminda
  • ¿inflúen as redes sociais no proceso de aprendizaxe?

¿inflúen as redes sociais no proceso de aprendizaxe?

Desde hai uns anos, as redes sociais ocupan un lugar importante no noso día a día, pois todos formamos parte de algunha delas e participamos activamente nas mesmas. O seu uso permítenos estar continuamente conectados e manter o contacto con persoas independentemente de onde estean, eliminando así as barreiras espazo-temporais.

Se ven é certo que as redes sociais soen empregarse máis no noso tempo libre, tamén pode dárselle un uso axeitado no propio horario lectivo, xa que "converten" ao propio estudante en suxeito activo do seu propio proceso de aprendizaxe, permitíndolle compartir dúbidas co seu grupo de iguais e con outros estudantes doutros lugares do mundo ao tempo que adquire novos coñecementos nunha maneira diferente á que estamos acostumados, aínda que tamén é certo que esta maneira de aprender ten tantos defensores coma detractores.

E a vos, ¿que vos parece?¿As redes sociais axudan ao proceso de aprendizaxe ou pola contra distraen e consegue o efecto contrario?

http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/redes-sociales-educacion-innovacion-didactica-4583/