Como son as novas tecnoloxías nas escolas actuais? melloran o proceso de ensino-aprendizaxe?

Tras reflexionar acerca do artigo visto na pasada sesión expositiva de Inés Dussel, cheguei a una conclusión que supoño que moitos de vos compartiredes.

            Todos falamos acerca das novas tecnoloxías, da súa expansión e a súa introducción en case todolos espazos da nosa vida cotidiana pero, realmente atopamos as novas tecnoloxías nun espazo como a escola? E dicir, realmente cal é a súa función neste ámbito?

            Facendo un pouco de memoria dinme conta que dende moi cativo numerosos aparatos electrónicos e dixitais tiveron cabida na escola, como poden ser os proxectores, equipos de audio e video, televisión, pizarras dixitais, redes de internet, aulas de ordenadores ou virtuais… pero para que serven? Que función cumplen no proceso de ensino-aprendizaxe? Baixo o meu punto de vista, como ben dice Inés neste artigo, as novas tecnoloxías nas aulas actuáis tan só están a realizar funcións de axuda ao docente, polo tanto, todas elas xiran ao seu redor. Isto pode ser un simil coa educación antiga, na cal todo xiraba en torno ao mestre ou doutor. Recapacito fríamente actualmente, e doume conta da inutilidade de moitas destas “novas tecnoloxías” e o infravalorados que están na actualidade neste ámbito (xa que si se fixese unha correcta utilización das mesmas serían de grande axuda nesta área). Algúns dos exemplos aos que me refiro poden ser:

  • A pizarra dixital: Realmente a súa presenza en tódalas aulas dos diversos centros era imprescindibel? E tan substancial a diferenza entre una pizarra dixital e unha antiga? O seu custo é menor?
  • Equipos de son, video, proxectores e televisores: Cal é a función de todos estes elementos nas aulas actuáis? Serven aos alumnos complementos a  súa aprendizaxe ou pola contra son meros repetidores de información? A quen beneficia realmente a utilización de programas coma o “Power Point”, aos profesores ou aos discentes?
  • Aulas virtuais ou de informática: Realmente, como eran utilizadas este tipo de aulas nos diversos centros, sobre todo, nos primeiros ciclos da etapa educativa? Porque a min, a utilización desta aula, recordame a premios por boas conductas nas aulas, momentos que se escapan da planificación anual (faltas de asistencia de profesorado, reunión improvistas…)

 

Con todo isto, onde quero chegar, e que realmente creo que as novas tecnoloxías están presentes nas aulas actuais pero, baixo o meu punto de vista, non están a rendir como deberían, ou mais ben non se están explotando. Penso, que estas novas tecnoloxías deben servir ao alumnado como complemento as explicación recibidas, e non como simples “maquinas repetidoras”.

Por todo isto, considero que na actualidade, dende a nosa profesión, debemos fomentar unha mellor utilización destas ferramentas. Para iso, compre unha extensión da alfabetización dixital a toda a poboación presente nas aulas, así todos sabrán da potencialidade destas novas ferramentas. Por último, como tarefa, debemos facer comprender ao futuro profesorado da importancia dunha correcta utilización destos medios, fomentar por exemplo redes sociais compartidas por pais-alumnos-profesores, introducción de materiais complementarios a formación percibida nas aulas a través destas novas tecnoloxías, facilitar a participación do alumnado a través de diversas plataformas creadas para ese fin, fomentar o coñecemento compartido entre a toda comunidade….

Que vos parece a vos compañeiros?

Un saúdo

Comentarios

  • Sara Cancelo Pereiro

    Totalmente de acuerdo con tu reflexión de texto. Creo que en muchos casos la inclusión de las tecnologías se queda en mera integración, poniendo las tecnologías en las aulas, pero no fomentando su uso y sin extraer todas las potencialidades existentes. Está claro que estos no deben suplir otras actividades o metodologías diferentes, en algunos casos, pero no deben ser meros objetos del aula que nunca se han empleado. Al igual que dices tú, creo que para que realmente se fomente su uso no son los alumnos los que deben cambiar (ya que ellos viven inmersos en ese mundo tecnológico) sino los docentes, formándose en su uso y valorándolo como un apoyo novedoso y con multitud de potencialidades; siendo desde asignaturas y actividades como esta red en las cuales vamos realmente pasando de un discurso de necesidades a una comprensión real de que estas existen y hay que trabajarlas. 

  • Adriana

    Quizás tambien nos tenemos que poner de acuerdo en qué quiere decir mejorar o desde qué punto de vista estamos hablando de mejora. Qué cosas deben cambiar y cómo la tecnología nos puede ayudar en esos cambios