Nube de tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags de todo el sitio

innovacións

Unha innovación disruptiva prodúcese cando un innovador lanza ó mercado unha innovación sencilla, asequible e accesible que cambia a industria xerando unha totalmente nova por medio da súa proposta alternativa
O concepto de Innovación Disruptiva foi introducido por Clayton Christensen, profesor de Harvard, no ano 1997 co seu libro The innovators dilema. A importancia reside en cómo  un produto que nace como una aplicación sencilla incluso residual pode en pouco tempo convertirse no produto líder do mercado superando ás xa existintes. Un exemplo de innovación disruptiva é o Facebook, que aportando a aplicación de Skype apostou polo modelo de voz IP cousa que as grandes compañías de telecomunicacións non cubrían. Outro exemplo son as formas de dsitribuir a música pola rede deixando obsoletas as formas tradicionais.
Para que a disrupción sexa óptima se debe sorprender ó consumidor con algo que non espera creando unha nova necesidade para isto fai faia ter creatividade e afán emprendedor.  
Na tecnoloxía constantemente estase a innovar, este tipo de innovación, a disruptiva cando nace soe ter consumidores con poucos ingresos ó ser alternativas beta. Co tempo fanse lideres de mercado.

Aínda que o termo proceda da economía actualmente espállase por practicamente tódolos campos incluído o da educación. Por otra banda, as tecnoloxías furtivas chamadas popularmente de invisibilidade tamén cambian a nosa forma de adquirir coñecementos. Facilitan a privacidade que tanto anelamos e a diferenza das innovacións disruptivas, éstas son moi vellas xa as empregaban nas guerras para acouchar transportes coma barcos ou avións e que non fosen detectados polos radares.

É  interesante coñecer este tipo de tecnoloxías posto que nos ofrecen unha visión moito máis ampla do mercado e do funcionamento tanto do marcketing como da evolución tecnolóxica. Achéganos a sociedade do coñecemento con complementos e aplicacións que fannos pensar nas necesidades que tiñamos, as que temos e as que teremos. Sendo incrible o moito que pode cambiar o transcurso da nosa vida mediante estas innovacións que non podemos obviar son fillas do capitalismo no que nos vemos inmersos e do que parece improbable sair.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->