Diferenzas entre PLE e LMS, que plataforma ven sendo máis pedagóxica?

Logo de asistir á clase expositiva da materia de “Tecnoloxía Educativa” deste martes, reflexionei e indaguei sobre as principais diferenzas entre as plataformas PLE (Personal Learning Environment) e LMS (Learning Management System) que, en xeral xa nos comentou a profesora desta materia, así, establecín unha relación entre a vida real e a dixital que explicarei a continuación.

            Primeiramente dicir que, a través dun wiki chamado Socialmente 2011,  amosóuseme un cadro moi significativo no cal se presentaban as diferenzas fundamentais entre unha e outra plataforma.

Táboa que diferencia as características da plataforma LMS da plataforma PLE

LMS

PLE

Centrado no contido

Centrado no estudante

Baseado na administración

Baseado no emprego e manexo

Selección predefinida de ferramentas

1º necesidades/ 2º selección de recursos

Un mesmo tamaño para todos

Retroalimentación persoal

Aprendizaxe formal

Aprendizaxe informal e permanente

Centralizado/cerrado/delimitado

Distribuído/aberto/impreciso

Estruturado/pesado/ríxido

Libre de forma/sinxelo/flexible

Xerárquico

Emerxente

Controlado/unidireccional

Relacións simétricas/multidireccional

Estático

Dinámico/activo

Ó ritmo do educador

Ó ritmo do estudante

Coñecemento requirido

Coñecemento atraído/compartido

e-reading/consumo de contidos

Colaboración social/produción

Aprendizaxe memorístico-repetitivo

Aprendizaxe analítico-conectivo

 

            O feito de que a profesora explicase na exposición que a plataforma LMS desenvolvía un proceso de arriba a baixo (profesor-alumno), e a plataforma PLE levase a cabo un proceso de abaixo arriba, fixo que me parara a pensar neste aspecto.

            Posuímos dende o pasado, máis que un sistema educativo, un sistema administrativo e para o control. Isto vese reflectido en calquera realidade escolar ou incluso nas nosas experiencias escolares propias: como nos avalían para o control, non para a mellora, ou por exemplo, como tamén explicaba noutra sesión de clase a profesora da materia “Tecnoloxía Educativa”, son os alumnos os que quedan relegados a un segundo plano cando de mellorar as súas condicións educativas se trata (véxase como os ordenadores que tiveran xa un emprego en administración e eran máis vellos, se lle ían cedendo á aula de informática, non posuíndo esta apenas ordenadores novos).

            Así, as tecnoloxías irrompen nas nosas vidas e, en vez de empregalas axeitadamente, e mudar esta realidade de control, seguimos reproducindo no mundo virtual e dixital o mesmo fenómeno: o control, como se amosa nas características da plataforma LMS. Unha plataforma non educativa, xa que de que nos serve unha aprendizaxe memorística se non comprendemos o que estamos a aprender? Isto leva aparellados moitos valores, como a carencia dun espírito crítico, porque se só nos adicamos a aprender os aspectos do quefacer diario a base de repetilos, nunca reflexionaremos e nos cuestionaremos o porque duns feitos e non doutros, ignoraremos moitas realidades e, como non, manipularannos e convencerannos facilmente.

            Dende a miña perspectiva, tampouco comprendo porque as aprendizaxes teñen que vir dadas grazas a unha xerarquización, por exemplo, do profesor ó alumno, sendo este unha persoa ó igual que o alumno. Neste senso, o alumno non aprenderá por propia convicción, por propia motivación, por propio interese, senón que o fará por obrigación, non establecendo unións entre todo o que aprende. Feito oposto acontece coa plataforma PLE, que “promueve el autoaprendizaje por medio de la utilización de recursos Web (..) centrado en la figura del estudiante que le permite tomar el control de su propio proceso de aprendizaje, de forma que pueda fijar sus propios objetivos, gestionar su actividad y comunicarse con otros” (Cabero, J. e Marín, V., 2011).

 

image

 

            Fai falla unha transformación social en tódalas esferas da vida, pero sobre todo na educación, no sistema educativo, que é onde os nenos se sitúan, e que conformarán a sociedade do mañá. Pero, é certo que non é sinxelo que se produza unha transformación cando posuímos moi interiorizados valores que van en contra da nosa comunidade (competitividade, control dos demais, envexas...), por iso, comecemos pola transformación dixital que, a diferenza da social non posúe tantos séculos de vida. Fagamos que as plataformas dixitais e, en xeral, o mundo dixital se asemelle á PLE, que os alumnos indaguen, empregando como recurso as novas tecnoloxías, que se motiven e se interesen polo que desexen, que constrúan coñecementos, que os compartan, que colaboren cos seus iguais e coa sociedade, que teñan personalidade propia, non copias doutros, fomentando a heteroxeineidade e a riqueza de ideais...fai falla un aprender a aprender, intentémolo no mundo dixital, xa que no social este fenómeno xa está moi arraigado.

 

BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA:

Cabero, J. e Marín, V (2011). Creación de un entorno personal para el aprendizaje: desarollo de una experiencia. Edutec-e, Revista electrónica de Tecnología Educativa, 38. Recuperado o día 23 de abril de 2013, de http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/jca78.pdf

http://socialmente2011.wikispaces.com/PLE+vs+LMS (Consultado o día 23 de abril de 2013)

http://www.centrocp.com/cms-lms-y-lcms-definicion-y-diferencias/ (Consultado o día 23 de abril de 2013)

Comentarios

 • Talia Rodriguez Arribas

  Muy buena entrada Berta. Creo que el cuadro que expones al principio sobre las diferencias entre LMS y PLE es muy clarificador. 

  Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices al final que el mundo digital se parezca a PLE ya que así, los alumnos se moverán por sus motivaciones, aprenderán a construír su propio conocimiento además de compartirlo y serán creativos y originales. Todas estas cosas las veo fundamentales dentro de la educación en particular pero como bien dices tu, también dentro de la vida en general. Bien es cierto que cambiar costumbres y formas dentro de una sociedad es mucho más complicado que poder cambiar un poco el mundo digital; por lo que nos conformaremos con esto segundo para poco a poco poder conseguir un poco lo primero y quitar toda esa competitividad, envidias, etc que se fomentan.

 • Berta Varela Garcia

  Grazas por comentar Talía! Smile

 • Nerea Bastón Martínez

  Está genial la entrada Berta. Creo que si hubiese examen de esto tomaría como referencia esta entrada de blog, pero bueno por lo de pronto la tendré como referencia por si las moscas y por si necesito completar información. Como dice Talía muy clarificadora.

 • Lorena Garcia Pazos

  Estoy de acuerdo con Talia y con Nerea en la definición clarificatoria que presentas con las diferencias entre la plataforma PLE y LMS, la verdad es que tenía ciertas dudas en cuanto a estas, y gracias a tu entrada seguiré reflexionando sobre estas. UN SALUDO

 • Berta Varela Garcia

  Moitas grazas rapazas! Wink

 • Lorena Garcia Pazos

  Dacordo a xerarquización da que ti falas, estou dacordo que o alumno xa non é que teña que aprender por obrigación sobre o que o profesor ordea, senón que eu penso que o profesor é un importante elemento mediador para a aprendizaxe do alumno, é dicir, un guiador que oriente ao alumno estimulando o seu espíritu crítico, pero como ti dis non todos os profesores son así, alo menos pola miña traxectoria escolar dende a infancia, moitos dos profesores avaliánnos simplemente nunha proba final memorística, sen ter en conta outras variables tan importantes como é a autonomía xerada no propio alumno para responder as súas propias preguntas e  de modo que se cuestionen criticamente.