Análise dunha experiencia de integración de tecnoloxía nas aulas.

Na clase interactiva do día 23, cada un analizamos dierentes experiencias de integración de tecnoloxía nas aulas. No meu caso atopei un proxecto de investigación sobre a introdución de ordenadores nas aulas de Educación Infantil en Navarra, e sobre a importancia da formación do profesorado. É unha investigación realizada por Raquel Rodríguez Cortés alumna do doctorado do programa interuniversitario de educación infantil e familiar da UNED. Os aspectos analizados son os seguintes:

1-      Onde atopamos a información?

Buscador dogpile

2-      Autor/a

Raquel Rodríguez Cortés

3-      Ano

2009

4-      Contexto Xeográfico

Navarra

5-      Canto dura a experiencia ?

Non aparecen referencias sobre a duración.

6-      Tipo de información?

Proxecto de investigación

7-      Nivel Educativo?

Educación infantil

8-      Tipo de tecnoloxía que introduce?

Por unha parte ten en conta a introdución de formación para o profesorado: (integración de software comercializado na programación da aula, adecuación a metodoloxía e a avaliación da súa eficiencia).

Introducen a formación de profesorado para que apliquen os coñecementos nas aulas de Educación Infantil coa introdución de ordenadores nas aulas.

9-      Función da Tecnoloxía?

Por unha parte ten a función de formación do profesorado, e por outra parte ten a función de introducir ordenadores nas aulas de Educación Infantil xa que se consideran nativos dixitais polo que é necesario preparalos para que aproveiten as potencialidades das Tics.

 

10-   Bibliografía

 

AGUILAR PERERA, M.V. (2009): “Importancia de trabajar las TIC en Educa-

ción Infantil a través de métodos como la webquest” en

Revista de Medios y

Educación: Píxel- Bit

nº34. Enero. Pp81-94

AMANTE (2007): "As tic na escola e no

jardim de infância: motivos e facto-

res para a sua integração", en:

Revista de Ciências da Educação

, n.º 3, pp.

51-64. Sísifo.

BARRA, S. M. M. (2003): Infância e Internet - Interacções na rede. Braga:

Universidade do Minho..

BARTOLOMÉ, A. (2000): “Ordenadores

y Cambio Educativo” en RAPARAZ

Ch.; SOBRINO, A. y MIR, J. I.: Integración Curricular de las Nuevas Tecno-

logías. Ariel. Barcelona

 

 

11-  Cómo avalían a experiencia?

Consideran o proceso como unha experiencia positiva e eficaz xa que a  introdución dos ordenadores esperta unha gran motivación nos rapaces que fai que a súa atención sexa continua.

 

12-  Cómo avalías tu a experiencia?

Considero que é unha investigación moi interesante que ten en conta moitos factores do desenvolvemento dos rapaces de Educación Infantil para que a introdución das tecnoloxías sexan o máis eficaz posible.

13-  Identificar que perspectivas o enfoques da tecnoloxía están traballando?

 Emprégase a tecnoloxía como ciencia pretendendo introducila nas escolas.