O meu PLE

A continuación, tras descubrir na clase expositiva a existencia do  “PLE”, presentarei o que eu podo considerar como o meu Entorno Persoal de Aprendizaxe, tamén coñecido por este nome.

En primeiro lugar, realizarei unha pequena definición deste termo para poder traballar con el posteriormente dunha maneira eficiente e poder presentar dunha forma represetativa o meu propio caso.

Entorno Personal de Aprendizaje o PLE é unha expresión que se ven utilizando para referirse ao conxunto de ferramentas, servizos e conexións que empregamos para alcanzar diversas metas vinculadas á adquisición de novas competencias.

Tras esta definición, vou a efectuar o meu  propio PLE para poñer de manifesto de onde proveñen moitos dos meus coñecementos, habilidades…

  • Recursos Persoais

Amigos, compañeiros, Mestres, Autoridades con certo prestixio ou experiencia previa

  • Recursos electrónicos ou similares

-Obtenión de información:

Buscadores de texto à Google Académico, Google Web, Portal USC

Navegadoresà Firefox, Google chrome, Yippy

Multimediaà Youtube, Google Imágenes, Google Maps

Redes Sociales e medios de Comunicación:

Facebook, Twiter, Skype

Correo electrónicoà Gmail, Hotmail

Blogs

Stellae USC

-Métodos de Almacenamiento (imagines, videos, enlaces..)

Google docs, Youtube, Wikispace, Diigo, Pendrive, Memoria Externa

-Modos de Producción

CmapTools, OpenOffice

-Modos de Publicación

Wikispaces, Blogs, Redes Sociales (Twiter, Facebook, Stellae USC…), Power point,

  • Recursos en papel

Enciclopedias, libros, periódicos…

  • Infraestructuras:

Escuela oficial de idiomas, Decanato, centros de formación…

Por último, para concluír este Post, gustaríame dicir que aprender a través dun PLE, permite dirixir o propio aprendizaxe, tal e como ocurre co aprendizaxe informal (segundo o meu punto de vista), conectando información de diversas fontes, información que chega filtrada e comentada pola comunidade na que se participa.