Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Revisión e avaliación de e-portafolios

Estimadas e estimados: lembrade que hoxe, 17 de xuño, é o día para presentar os e-portfolios aquelas persoas que, ou ben non o fixeron na convocatoria de xaneiro ou ben non acadaron os criterios de avaliación fixados. En relación con estes, lembrade tamén que necesitades dous catro e tres teses para superar a materia.

Confío atopar magníficos e-portfolios.

Un afectuoso saúdo

Lourdes