Mónica Vanesa Rodríguez Hermida

Estudiante de 5º de psicopedagogía, cursé magisterio en lengua extranjera: inglés

Reflexión sobre o asesoramento e orientación

Dende o meu punto de vista, a orientación consiste en dar información acerca dun tema sobre o que che preguntan, vendo as distintas posibilidades, é dicir, infórmanche e xa ti decides sen consello. Sen embargo, considero que o asesoramento é algo más profundo, xa que consiste en partir das necesidades propias do individuo que pide información, axuda e consello, de modo que, no asesoramento, ademais de informar, aconsellase; aínda que isto non implica que ti poidas decidir outra cousa distinta á aconsellada.

Pero, con respecto á pregunta de se todos os asesores fan o mesmo, todavía non teño moi clara a resposta, xa que por unha parte, penso que en xeral o que fan é aconsellar, cada un, con respecto o seu determinado campo. En cambio, se me paro a pensar máis en profundidade, posiblemente, nalgúns casos non só pagan por ser asesorados, senon tamén para que tomen as decisións por eles, ou outras cousas diferentes máis aló de aconsellar.

Noutra pregunta que formulou a profesora de ¿Cántas webs hai de asesores? Podría decir, que en xeral, existen varias de asesorías, nas que aparecen os números de teléfono, ou formas de poñerse en contacto con eles, pero asesores propios, atopei moi poucos.