As Orixes do Asesoramento

No documento que presento a continuación, pretendo facer un achegamento inicial ás orixes do asesoramento, nun intento de posteriormente clarificar o seu significado

As Orixes do Asesoramento