Conceptualización de Asesoramento

No arquivo que presento a continuación fago un recorrido por algunhas das definicións de asesoramento propostas por diversos autores, nun intento de aproximarme ao sentido do concepto e descubrir aquelas características ou aspectos básicos que lle dan identidade a esta práctica e a distinguen doutras que se atopan próximas á mesma.

Conceptualización de Asesoramento