Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Clase mércores 30 de outubro

Estimadas e estimados: O mércores 30, as 9, teremos a sesión de clase. Lembrade o compromiso de todos na lectura e análise do artigo de Jesús Domigo (2010), "Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría", o noso obxecto de traballo e discusión a desenvolver mediante a técnica Acuario. As persoas que compoñen os círculos i"nterno e externo" asumen sen dúbida unha maior responsabilidade, pero o éxito depende da participación de todos nos. Ánimo pois para facela posible.

Un afectuoso saúdo

Lourdes