Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

A importancia da colaboración no proceso de asesoramento

A continuación, adxunto un documento reflexionando sobre a importancia da colaboración e a práctica do asesoramento como un proceso de colaboración profesional. O motivo de dito arquivo baséase na relevancia que adquire no campo educativo a participación activa de todos os axentes para acadar fins comúns, centrándome neste caso no asesoramento visto dende a perspectiva da colaboración para a resolución de problemas e a adecuación á realidade do centro en cuestión.  Na miña opinión, a cooperación e o compromiso deben estar presentes en todo momento na labor da asesoría polo que fago especial fincapé neste tema por ser, dende a miña perspectiva, clave para o éxito.

O asesoramento como proceso de colaboración profesional